Robotics Food Fair

Robotics Food Fair

ขอเชิญชม Robotics Food Fair นิทรรศการห่นยนต์กระทะเหล็ก

จัดแสดงโดยนักศึกษาสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ณ ชั้น 1 อาคารสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 02-470-9715-6

http://www.facebook.com/fibokmutt/

Leave a Reply

Your email address will not be published.